top of page

בית נאמן | פרשת וירא תשפ"א | עלון 234


נושאי השיעור:

א. הקב“ה משלם לעושה טוב, ולעושים להפך משלם כפעלם. ב. מתפללים להצלחת הנשיא טראמפ. ג. מי שלא שומר עצמו מתחייב על הגזירה שבאה עליו. ד. חידושים בפרשת לך לך: א) משמעות תיבת ”נא“. ב) ’למה‘ במלעיל או במלרע. ג) ההבדל בין ריב למריבה. ד) הקורא לאברהם אברם. ה) מנין שצריך האדון למל את עבדיו? ו) באיזו שעה מתחיל ”בעצם היום“? ז) ”בעצם היום הזה נימול אברהם וגו‘“ באיזה יום זה היה? ח) תאריך יום הולדת אברהם אבינו ע“ה.

ה. חידושים בפרשת וירא: א) ההבדל בין קמ“ץ לפת“ח. ב) ָ ”האֱֹהָלה“ מלרע וכן ”צֲֹעָרה“ מלרע. ג) טעם לקריאות בתורה (בפרשת וירא) בימי ראש השנה. ד) ִ שרה ומלכה – האשה שמכבדת ומחשיבה את בעלה כ“מלך ושר“ היא שרה ומלכה. ו. ענוה וסבלנות ואהבה אחד לשני. ז. הזמן הטוב ביותר לקריאת שנים מקרא ואחד תרגום.138 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page