top of page

בית נאמן | פרשת וירא תשפג | עלון 332


נושאי השיעור:


א. שנת חמה וימי התקופה. ב. תחילת אמירת “ברך עלינו” בחו”ל. ג. “שמע ה’ קול יהודה ואל עמו תביאנו”. ד. רמזים בהפטרה לישועת ה’ בעליית גוש הימין לשלטון - “אמצתיך אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי”. ה. אדם מצווה על מילת עבדיו. ו. צריך לקחת כל דבר בעולם בסבלנות. ז. הכל נעשה בהשגחה פרטית. ח. למה אברהם אבינו ע”ה מפרעה לוקח מתנות וממלך סדום לא לוקח? ט. “ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים” - למה בין החמורים ובין האתונות נכנסו העבדים והשפחות? י. “ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט וגו’.. ויאמר אברם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך”.. למה בהתחלה כתוב ריב ואחר כך מריבה? יא. מי זה אמרפל מלך שנער? יב. “ומלך בֶּלַע היא צוער”. יג. פעמים שהתורה קראת למלאך בשם שולחו. יד. קריאת : “וקויי ה’ יחליפו כח” (ישעיה מ’, ל”א). טו. הגאון רבי יהודה צדקה זצ”ל. טז. הגאון “חזון איש” זצ”ל. יז. הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ”ל. יח. איך מחשבים את זמן “פלג המנחה”? יט. היום המנהג פשוט שכאשר אומרים “בואי כלה בואי כלה” קיבלו שבת. כ. לבישת בגדי לבן בשבת. כא. “שלום עליכם”: לא יאמר “ממלך מלכי המלכים” אלא “מלך מלכי המלכים”. שלא לומר “צאתכם לשלום”. כב. טלטול תפלין בשבת.
112 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page