top of page

בית נאמן | פרשת וירא תשפב | עלון 280


נושאי השיעור:

א. לא להחליף בין “אַראך” ל-”אֶראך” וכיו”ב. ב. מילה ביום השמיני – הוכחה לתורה מו השמים. ג. למה כתבה התורה “ונמלתם את בשר ערלתכם”

ולא “ומלתם”? ד. מדוע נוסח הברכה “על המילה”? ה. כל קורות חיי עמנו הם למעלה מן הטבע. ו. המילה היא הוכחה על השארת הנפש.

ז. מעשה אבות סימן לבנים. ח. כמה שנים מרדו בכדרלעומר? ט. מוטב לסבול דוחק הלשון מלסבול דוחק הענין. י. מורנו הרב הגאון רבי משה לוי זצ”ל. יא. חתימת ברכת “על המחיה”. יב. ספירת העומר מיד אחר קדיש תתקבל. יג. מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצ”ל. יד. מרן הגאון חזון איש זצ”ל. טו. מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ”ל.84 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page