בית נאמן | פרשת ויקרא תשפ"א | עלון 253


נושאי השיעור:

א. השנה מתחילה בתשרי והחדשים מתחילים בניסן. ב. “בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”. ג. “שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב”ה מצילנו מידם”. ד. ביאור דברי רש”י בפסוק “ואשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים הביאו” )שמות ל”ה, כ”ג(. ה. “ועשה בצלאל” )שמות ל”ו, ב’(, הכוונה “ויעשה בצלאל”, והוי”ו היא וא”ו ההיפוך. ו. איך נדע אם היא וא”ו ההיפוך או לא? ז. אם יש וא”ו ההיפוך בארמית. ח. לאכול מאכלים בריאים ובנחת. ט. מצוה לתת לקופת “תמכין דאורייתא” שע”י כולל כסא רחמים.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן80 צפיות0 תגובות
  • התקשרו לחכמת רחמים
  • לחצו לשליחת הודעה למשרד
  • הפייסבוק שלנו
  • ניווט למוסדות חכמת רחמים
  • הורדת היישום חכמת רחמים מחנות גוגל

מוסדות התורה חכמת רחמים | מושב ברכיה 1 (ד.נ. חוף אשקלון)  מיקוד: 79852 |

טלפון: 08-6727523 | פקס: 08-6752698