top of page

בית נאמן | פרשת ויקהל פקודי-שבת החודש תשפ"א | עלון 252


נושאי השיעור:

א . “והארץ הַנְּשַׁמָּה תעבד, תחת אשר הייתה שממה, לעיני כל עובר”. ב. “ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם”. ג. גיור רק על פי ההלכה. ד. הרפורמים. ה. החוק ללא ההלכה אין לו קיום. ו. חובת המחאה. ז. הכל יתהפך לטובה. ח. הנשר הגדול – האדמו”ר מליובאוויטש ע”ה. ט. מדיני ערב פסח שחל בשבת: 1) דרשת שבת הגדול. 2) בדיקת חמץ. 3) שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הבדיקה. 4) בנוסח “כל חמירא”. 5) תענית בכורות. 6) שריפת חמץ. 7) מכירת חמץ ונתינת המפתח לרב. 8) ביטול חמץ. 9) כלי החמץ בערב פסח. 10) עשיית מלאכה ביום ששי. 11) סגולה נפלאה לערב פסח. 12) בדיקת החזרת – החסא.131 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page