top of page

בית נאמן | פרשת ויקהל פקודי שבת החודש תשף | עלון 202


נושאי השיעור:

א. להאמין שיהיה טוב. ב. להיזהר בכבוד התורה ולומדיה. ג. כשרות המאכלים. ד. להפריש צדקה יותר מרגילותו. ה. מדיני ברכת האילנות. ו. לומר הלכה בקצרה לפני סוף התפלה. ז. קריאת פרשיות הנשיאים. ח. קמחא דפסחא. ט. עוד הנהגות וסגולות להינצל מנגיף הקורונה.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

177 צפיות0 תגובות