top of page

בית נאמן | פרשת ויצא תשפ"א | עלון 237


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. מורנו הרב רבי כדיר צבאן זצ”ל. ב. מדרש פליאה - חידה ולא מדרש. ג. תפלין של ראש גלוים או מכוסים. ד. פחות קמיעות, יותר תפילות. ה. “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך” – קיפל כל א”י תחתיו. ו. “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך.” ז. לקבל שבת מוקדם ולענות אמן יהא שמיה רבה בקול רם124 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page