top of page

בית נאמן | פרשת ויצא תשפ"א | עלון 237


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. מורנו הרב רבי כדיר צבאן זצ”ל. ב. מדרש פליאה - חידה ולא מדרש. ג. תפלין של ראש גלוים או מכוסים. ד. פחות קמיעות, יותר תפילות. ה. “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך” – קיפל כל א”י תחתיו. ו. “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך.” ז. לקבל שבת מוקדם ולענות אמן יהא שמיה רבה בקול רם124 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page