top of page

בית נאמן | פרשת ויצא תשפב | עלון 283


נושאי השיעור:

א. ”הנה אנכי הולך למות“ (בראשית פסוק ל“ב), וכי כולם חיים לעולם ורק עשו הולך למות?! ב. ”הלעיטני נא מן האדום האדום הזה“ (בראשית כ“ה, ל‘). מה זה הלעיטני? ג. אם מברכים ”בורא נפשות“ אחרי אכילת לֶּבן או פריגורט וכדומה. ד. פדיון הבן בלילה ולפני שעבר כ“ט י“ב תשצ“ג. ה. כמה שיעור הפדיון? ו. בפדיון יש תועלת גם לגוף גם לנשמה. ז. ”אשר קידש עובר במעי אמו“. ח. ”אל תחטאו בילד“. ט. הטעם שישמעאל לבסוף עשה תשובה ואילו עשו לא עשה. י. שמות נשות עשו. יא. זהירות מהריסת חומת השבת והכשרות. יב. למה בירך הקב“ה את יצחק באותה ברכה פעמיים? יג. למה קרא יצחק לבאר ”שבעה“? יד. תתן אמת ליעקב. טו. אם היה ה“קול קול יעקב“ למה יצחק בירך אותו? טז. ברכת הטוב והמטיב על יין בליל הסדר. יז. אין מפטירין אחר הפסח.92 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page