top of page

בית נאמן | פרשת ויחי תשפ"א | עלון 242


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. הרמב“ם, ספריו ואגרת תימן. ב. המלים המעודדות זה העיקר בשיר. ג. חיסון נגד מגפת הקורונה. ד. לפני כל נסיעה לתת צדקה ולהתפלל. ה. כשאתה בוטח בה‘ הוא מראה לך נסים ונפלאות. ו. עגונה שטבע בעלה במים שאין להם סוף ולא שמעו ממנו (מחלוקת מרן והמבי“ט בזה, היא מחלוקת יהודה ויוסף). ז. באיזה אופנים לא עושים כמרן השו“ע ע“ה. ח. שיעור מיל. ט. לא בירך ’אשר יצר‘ ושוב נתחייב בברכה זו, אם יברך פעמיים. י. כפיה בגט. יא. שכח ואכל ביום תענית אם יאמר ”עננו“, ומה הדין בחזן? יב. ֶ מרן הרב עובדיה ע“ה התורה שלו היתה כל כך מתוקה -הוא הֱחָיה אותנו.173 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page