top of page

בית נאמן | פרשת ויחי תשף | עלון 192


נושאי השיעור:

א. בנוסח "על הנסים". ב. תרגום התורה ליוונית. ג. תחילת לימוד "הדף היומי". ד. לימוד דף היומי עם הלכה. ה. ביאור סוגית הגמרא בתחילת ברכות. ו. הפוך בה והפוך בה דכולא בה. ז. ביאור בפירוש רש"י בפרשה. ח. תקופת טבת. ט. דין המתענים ושאינם מתענים.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

123 צפיות0 תגובות
bottom of page