top of page

בית נאמן | פרשת ואתחנן תשף | עלון 221


נושאי השיעור:

א. לשמוע בימי בין המצרים ביום ששי אחר חצות שירי קודש. ב. אכילת בשר בימים אלו. ג. דעת הרש”ר הירש בענין נגע הצרעת. ד. איכה ישבה בדד. ה. הגירוש מגוש קטיף. ו. רבנו האר”י ע”ה וג’ פירושים ממנו על דרך הפשט. ז. זהירות בלימוד הקבלה. ח. גם אחינו התימנים כדאי שימנעו מאכילת בשר בימים אלו . ט. לשטוף הידים במים וסבון בט’ באב מפני נגיף הקורונה. י. אכילה ושתיה בט’ באב למי שיש לו תסמיני הנגיף. יא. על מה מבדילים במוצ”ש “חזון”. יב. זמן סיום הצום. יג. מתי מברכים ברכת הלבנה בחודש אב?. יד. תפלת מנחה של תשעה באב מנחמת ומרגיעה. טו. קינות ט’ באב. טז. לפני כמה שנים היה חורבן בית שני?. יז. קרן שותפים.
127 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page