top of page

בית נאמן | פרשת ואתחנן | עלון 270


נושאי השיעור:

א. למה חז”ל תקנו בשחרית, כל כמה קטעים קדיש? ב. אצילות בריאה יצירה עֲשִׂיָּה. ג. למה נתקן הקדיש בלשון תרגום? ד. יתגדַל או יתגדֵל?

ה. כּרעותיה או כרעותיה? ו. ביאור “לעילא מן כל וגו’ ונחמתא”. ז. “מן יהא שמיה רבא עד בעלמא, צריך להיות כ”ח מלים ע”פ הסוד”. ח. פירוש “ואתחנן”. ט. הכל מתנה מהקב”ה. י. מה היא התפלה הראשונה שהתפלל אדם הראשון? יא. ללמד זכות על עם ישראל. יב. בכל תפלה הורידו 103 מחנות מלאכים. יג. “רחום בדין”. יד. אלה שעשו רע לישראל חלפו מן העולם ועם ישראל תמיד קיים. טו. כח התפלה. טז. “אורים ותומים” בדורנו.143 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page