top of page

בית נאמן פרשת האזינו תשע"ז | עלון מס' 81נושאי השיעור:

א. פיוט "עוקד והנעקד" לראש השנה.

ב. חוקי בג"ץ נגד הפטור לבחורי הישיבות וחיוב תעודות כשרות מהרבנות.

ג. השבת האחרונה של שנת תשע"ז.

ד. יום פטירת החפץ חיים ע"ה.

ה. דעת מרן בטעם סוגי התרועה.

ו. הכותרת בשלחן ערוך "מנהג הכפרות מנהג שטות הוא".

ז. אמירת סליחות בערב ראש השנה.

ח. מצות "עירובי תבשילין" בערב החג.

ט. הדלקת וכיבוי האש ביום טוב.

י. לדקדק בתפלה ובפיוטים בימים נוראים.

יא. אכילת הסימנים בליל ראש השנה והמנהגים בזה.

יב. לימוד משניות מסכת ראש השנה.

יג. שמירת השבת בארץ ישראל.

  • רוצים לקבל את העלון לתיבת דוא"ל שלכם? מלאו את הפרטים ולחצו על "הירשם".113 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page