top of page

בית נאמן | פרשת בשלח-שבת שירה תשפ"א | עלון 246


נושאי השיעור:

א. אם יתכן שאדם ימות בלי שנגזר עליו כן? ב. אין לסמוך על הנס. ג. צאו והתחסנו. ד. להתפלל בלי מנין כשיש חשש להידבק בקורונה. ה. מי שיש לו תסמינים ויוצא מביתו לביהכ“נ נקרא רוצח. ו. ביאור הפסוק ”ישא ה‘ פניו אליך“. ז. מי שלא שומר על מגבלות הקורונה מחלל את השם. ח. ראש השנה לאילנות וברכת האילנות רמוזים בפרשה. ט. בענין המנהג לאכול ’אליה‘ בליל פסח, והטעם לזה. י. ֵ ה‘חֶלב‘ אסור באכילה ו‘האליה‘ מותרת. יא. ֵ ’חֶלב‘ איסורו מן התורה או מדברי סופרים? יב. ”ועצם לא תשברו בו“. יג. מורנו ורבנו מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן ע“ה. יד. התורם ל“חכמת רחמים“ יזכה לפרנסה בריאות ורפו“ש.262 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page