top of page

בית נאמן | פרשת בשלח-שבת שירה תשף | עלון 196


נושאי השיעור:

א. קיום ההבטחה האלוקית. ב. שאול המלך ובעלת האוב. ג. אלישע הנביא ונס הברזל במי הירדן. ד. נס הליכת בנ"י בתוך הירדן. ה יש נסים

ממש. ו. זהירות מלשקר בסיפורים על הצדיקים. ז. כח התפלה. ח. מרן עט"ר רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. ט. מוסדות "חכמת רחמים". י. גדלותו של רב האי גאון ע"ה. י"א. "הקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה". י"ב. דרכי העיון. י"ג. תענית דיבור ואמירת תהלים. י"ד. תפלה בט"ו בשבט על הפירות. ט"ו. סגולת האתרוג. ט"ז. הרואה מלך.


99 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page