top of page

בית נאמן | פרשת בראשית תשפ"א | עלון 231


נושאי השיעור:

.א. תענית חתן ביום חופתו. ב. "ממשה עד משה לא קם כמשה". ג. ההבדל בין זכר לזכרון ובין עצב לעצבון. ד. הרמב"ם מלבד ההלכות ייסד גם את י"ג עיקרי האמונה וכתב מה נכלל בתרי"ג מצוות. ה. פיוט "יגדל אלקים חי" אמירתו ומשקל השיר. ו. מה הם יתד ותנועה?. ז. ביאור מיוחד לפיוט "יגדל אלקים חי" הבנוי על יסודות האמונה. ח. ניקוד שוא במשקל השיר. ט. סדר שתית בני הבית מכוס הקידוש. י. סדר בציעת וחלוקת הפת. יא. פיוט "אזמר בשבחין" שתקן רבנו

האר"י. יב. ואוהביו כצאת השמ"ש בגבורתו - מרן הראש"ל רבי שלמה משה עמאר שליט"א.
222 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page