top of page

בית נאמן | פרשת בראשית תשפג | עלון 329


נושאי השיעור:


א. מצוות צריכות כוונה. ב. אמירת “לשם יחוד” וביאורו. ג. הוגה אותיות השם במילוי אם מותר. ד. מתי מחויבים ונענשים על מצות ציצית.

ה. מצות ציצית בלילה וכשישן. ו. לפטור בברכת הטלית גדול גם הטלית קטן. ז. “להתעטף בציצית” הבי”ת בשוא ולא בפתח. ח. מהי עטיפת

ישמעאלים? ט. אמירת “מה יקר”.לצפיה והורדת העלון השבועי יש ללחוץ כאן
לכניסה למאגר עלוני בית נאמן בעברית - לחצו כאן

לכניסה למאגר עלוני בית נאמן בצרפתית - לחצו כאן108 צפיות0 תגובות