top of page

בית נאמן | פרשת נשא תשפג | עלון 359נושאי השיעור:

​א. לחיות נכון בשמחה ובעשייה​.

ב. תרי”ג מצוות וקריאת האזהרות בחג השבועות​.

ג. עירובי תבשילין​.

ד. רחיצה ביו”ט​.

ה. תיקון ליל שבועות​.

ו. שותה כמה וכמה כוסות במשך הלילה על איזה כוס יברך?​.

ז. תפלת ערבית בליל שבועות והמזמור של החג​.

ח. עמידה בקריאת עשרת הדברות​.

ט. אבנים מהר סיני​.

י. מי עולה להפטרה בחג השבועות?​


100 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page