top of page

בית נאמן | פרשת במדבר תשף | עלון 211


נושאי השיעור:

א. אליהו הנביא. ב. היתר מכירה. ג. להזהר בכבוד תלמידי חכמים. ד. נסי מלחמת ששת הימים. ה. עמידה בעשרת הדברות. ו. כתב אשורי. ז. ברכת ‘מעין שבע’ בצל הקורונה (וכשלא מתפללים בביהכ”נ), וכן בליל פסח שחל בשבת. ח. לכל דבר בקבלה יש מקור גם בפשט. ט. יש ברכות שמברכים דלא כהכרעת מרן. י. הקב”ה שומע תפלת כל אחד ואחד. י”א. פורים סרגוסה. י”ב. רבי חיים חורי זצוק”ל. י”ג. רפואה מהקורונה. י”ד. “נשמת כל חי” או הלל ביום ירושלים.184 צפיות0 תגובות

Komentáře


bottom of page