top of page

בית נאמן | פרשת בהר תשפב | עלון 308


נושאי השיעור:


א. חיזוק בצל הפיגועים. ב. אין תפלה שהולכת לאיבוד. ג. העליה למירון. ד. בית הכנסת אלגריבה בג’רבא. ה. מורנו ורבנו הגאון רבי שאול

הכהן זצ”ל. ו. “או שבור” (ויקרא כ”ב, כ”ב), פרש”י “לא יהיה” מה חידש רש”י? ז. אם אדם לא ילמד דקדוק הוא לא יבין כלום. ח. קטן שהגדיל

בתוך ימי הספירה. ט. מצות ספירת העומר בעמידה. י. להתכוין לא לצאת בברכת הש”צ. יא. עניית “ברוך הוא וברוך שמו” בברכה שיוצא בה יד”ח. יב. זמן ושפת הספירה. יג. ספירה קודם “עלינו לשבח” או אחרי. יד. ענין אמירת “למנצח בנגינות מזמור שיר” ו”אנא בכח” אחרי ספירת העומר. טו. כשלא ספר לילה אחד. טז. ספר בכתיבה או בהרהור. יז. לאכול סמוך לזמן הספירה. יח. הנשאל כמה היום לעומר, מה יענה? יט. רבי מאיר בעל הנס זיע”א. כ. רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.


92 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page