top of page

בית נאמן | פרשת בא תשפ"א | עלון 245


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. אפסיות השופטים החילוניים ובתי המשפט. ב. התורה מעל הכל. ג. מי שנלחם בתורה, התורה ונותן התורה )הקב”ה( ילחם בו. ד. בבא סאלי זצוק”ל. ה. קמיעות שנכתבו ע”י צדיקים חסידים ויר”ש, וזהירות מקמיעות של שטות והבל. ו. קמיע למפלת נפלים. ז. הסבר דברי רבנו הרש”ש זיע”א בכוונת הפתילה. ח. הילולת מורנו ורבנו ועטרת ראשנו רבי רחמים חי חויתה הכהן ע”ה. ט. כתיבת חידושי תורה. י. להדליק נר ולתרום למוסדות “חכמת רחמים”. יא. קבלנו הוראות מרן.160 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page