top of page

בית נאמן | פרשת אחרי מות קדושים תשף | עלון 208


נושאי השיעור:

א. מגדולתו של מרן הראש"ל רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל. ב. הרב אברהם ישעיהו הבר ע"ה. ג. בתפלה על חולה חובה להזכיר הזכות של החולה. ד. גנות הפרסום. ה. רבי משה חורב ע"ה. ו. רבי אליעזר בן הורקנוס. ז. רבי אלעזר בן ערך. ח. כתיבת חידו"ת ולימוד העיון. ט. ברכת "לישב בסוכה" אחר ברכת "המוציא". י. בכל עיר צריך רב ספרדי ורב אשכנזי. י"א. שני אחים זה אחר זה בעליה לס"ת. י"ב. איך עולים לתורה במנין המרפסות. י"ג. השלמת פרשיות שהחסירו. י"ד. שכח או נסתפק אם ספר ספירת העומר.
253 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page