top of page

בית נאמן | חג סוכות תשף | עלון 181


נושאי השיעור:

א. פיוט "לך אלי תשוקתי" ב. שהקב"ה "נמצא" ומשגיח. ג. להיזהר מחומרות שמביאות לידי קולות. ד. דין חולים בצום יום הכיפורים. ה. "וחי בהם" ולא שימות בהם. ו. "כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי". ז. קריאת תהלים ו"כתר מלכות". ח. אמירת "והוא רחום" בליל כיפור. ט. "המצא לנו מחילה". י. רמז בהפטרת "שובה" לשנת תש"ף. יא. רמז למלחמות העולם. יב. האתרוגים היותר טובים. יג. הלכות והנהגות לחג הסוכות.


99 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page