top of page

בית נאמן | חג הסוכות תשפ"א | עלון 230


נושאי השיעור:

.א. רבי יהודה הלוי ע”ה. ב. פתיחת בתי-הכנסת ביום הכיפורים. ג. יום כיפור אצל אנוסי ספרד. ד. הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ליום הכיפורים בזמן המגיפה. ה. הנצרות והאסלם כפסל בצורת אדם. ו. הנדבק במגיפה ומתעלם מתחייב בנפשו ובנפשות אחרים. ז. אסור לנו לכבות את הניצוץ היהודי. ח. מה לקצר בתפלת יוהכ”פ בזמן המגיפה? ט. 90% מהנגיף מגיע דרך האף. י. ברכת “שעשה לי כל צרכי” ביום הכיפורים. יא. לפרוס מפה לבנה. יב. פיוט ‘לך א-לי תשוקתי’. יג. נר ששבת ומקרר ב’מצב שבת’. יד. קריאת תהלים וכתר מלכות. טו. תענית ותיקון כרת. טז. יונה הנביא. יז. אתרוג חב”ד, חזון איש, תימני.
222 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page