אזכרה במלאות השבעה לע"נ רבי בנימין בן ברכה זצ"ל רב מושב ברכיהצפייה 10 תגובות