top of page

מוסדות התורה חכמת רחמים | מושב ברכיה 1 (ד.נ. חוף אשקלון)

מיקוד: 79852 | טלפון: 08-6727523 | פקס: 08-6752698

שידור חי-ההילולא המסורתית

לקבלת העלון בית נאמן  בדוא"ל

bottom of page